Rasfoire documente

Regulament din 2008 de organizare şi funcţionare a Consiliului de Planificare a Apărării

publicat in M.Of. 121 din 15-feb-2008

Hotarirea 116/2008 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Bacău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Bacău

publicat in M.Of. 121 din 15-feb-2008

Hotarirea 135/2008 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Braşov

publicat in M.Of. 121 din 15-feb-2008

Hotarirea 137/2008 pentru aprobarea Protocolului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare în vederea sprijinirii cercetării în domeniul minorităţilor naţionale, semnat la Sibiu la 14 noiembrie 2007

publicat in M.Of. 121 din 15-feb-2008

Protocol din 2007 între Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare în vederea sprijinirii cercetării în domeniul minorităţilor naţionale

publicat in M.Of. 121 din 15-feb-2008

Ordinul M.9/2008 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de Planificare a Apărării

publicat in M.Of. 121 din 15-feb-2008

Ordinul 131/2008 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.328/2007 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă

publicat in M.Of. 121 din 15-feb-2008

Hotarirea 174/2008 privind completarea Normelor de finanţare cu dobândă subvenţionată a operatorilor economici, în numele şi în contul statului (cod ISO NI-FIN-06-II/0) şi a Normelor privind operaţiunile în numele şi în contul statului de compensare parţială a dobânzii plătite de operatorii economici la creditele în lei (NI-CST-09-III/0)

publicat in M.Of. 121 din 15-feb-2008