Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 9/2008 pentru stabilirea tarifului lunar al chiriei pe m2 care se aplică pentru închirierea locuinţelor şi terenului aferent acestora, aflate în domeniul public şi privat al statului, administrate de Regia Autonomă ''Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat''

publicat in M.Of. 120 din 15-feb-2008

Ordonanta urgenta 8/2008 pentru completarea art. 5 alin. (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora

publicat in M.Of. 120 din 15-feb-2008

Ordonanta urgenta 7/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum şi pentru modificarea Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia

publicat in M.Of. 120 din 15-feb-2008

Decizia 33/2008 privind exercitarea atribuţiilor preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare

publicat in M.Of. 120 din 15-feb-2008

Hotarirea 159/2008 privind suplimentarea bugetului Serviciului de Protecţie şi Pază din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008

publicat in M.Of. 120 din 15-feb-2008

Regulamentul 3/2008 privind recunoaşterea instituţiilor externe de evaluare a creditului

publicat in M.Of. 120 din 15-feb-2008