Rasfoire documente

Decizia 1042/2007 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 lit. f) şi j) şi ale art. 20 alin. (1) şi (2) din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006

publicat in M.Of. 12 din 08-ian-2008

Decizia 1044/2007 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 221/2000 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor

publicat in M.Of. 12 din 08-ian-2008

Decizia 1077/2007 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 alin. (1) din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat

publicat in M.Of. 12 din 08-ian-2008

Ordinul 1350/2007 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli actualizat pe anul 2007 al Companiei Naţionale de Căi Ferate ''C.F.R.'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, monitorizată în baza prevederilor art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 134/2007 pentru aprobarea listei cuprinzând operatorii economici care se încadrează în prevederile art. 11 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar

publicat in M.Of. 12 din 08-ian-2008

Ordinul 1707/2007 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Administraţiei Naţionale ''Apele Române''

publicat in M.Of. 12 din 08-ian-2008

Ordinul 2473/2007 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli actualizat pe anul 2007 al Companiei Naţionale de Căi Ferate ''C.F.R.'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, monitorizată în baza prevederilor art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 134/2007 pentru aprobarea listei cuprinzând operatorii economici care se încadrează în prevederile art. 11 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar

publicat in M.Of. 12 din 08-ian-2008

Ordinul 1103/2007 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli actualizat pe anul 2007 al Companiei Naţionale de Căi Ferate ''C.F.R.'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, monitorizată în baza prevederilor art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 134/2007 pentru aprobarea listei cuprinzând operatorii economici care se încadrează în prevederile art. 11 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar

publicat in M.Of. 12 din 08-ian-2008

Ordinul 2416/2007 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Administraţiei Naţionale ''Apele Române''

publicat in M.Of. 12 din 08-ian-2008

Ordinul 977/2007 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Administraţiei Naţionale ''Apele Române''

publicat in M.Of. 12 din 08-ian-2008