Rasfoire documente

Ordinul 222/2008 privind conţinutul dosarului preţurilor de transfer

publicat in M.Of. 129 din 19-feb-2008

Hotarirea 157/2008 privind aprobarea stemelor oraşelor Băile Olăneşti şi Ocnele Mari, judeţul Vâlcea

publicat in M.Of. 129 din 19-feb-2008

Ordinul 309/2008 privind publicarea Programului de aplicare a Acordului cultural dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Maroc, pentru anii 2008-2011

publicat in M.Of. 129 din 19-feb-2008

Program din 2008 DE APLICARE a Acordului cultural dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Maroc, pentru anii 2008-2011

publicat in M.Of. 129 din 19-feb-2008

Hotarirea 161/2008 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.226/2007

publicat in M.Of. 129 din 19-feb-2008

Ordinul 61/2008 pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind tipărirea şi decontarea biletelor speciale de călătorie gratuită, emise în baza prevederilor Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale Invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al ministrului finanţelor publice nr. 266/312/2005

publicat in M.Of. 129 din 19-feb-2008

Ordinul 179/2008 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă

publicat in M.Of. 129 din 19-feb-2008

Ordinul 370/2008 pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind tipărirea şi decontarea biletelor speciale de călătorie gratuită, emise în baza prevederilor Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale Invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al ministrului finanţelor publice nr. 266/312/2005

publicat in M.Of. 129 din 19-feb-2008