Rasfoire documente

Hotarirea 143/2008 privind numirea domnului Bedrosian Laviniu-Eduard în funcţia publică de subprefect al judeţului Timiş

publicat in M.Of. 125 din 18-feb-2008

Decizia 1221/2007 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 13 alin. (2) din Legea fondului funciar nr. 18/1991

publicat in M.Of. 125 din 18-feb-2008

Decizia 1223/2007 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 480 din Codul civil

publicat in M.Of. 125 din 18-feb-2008

Decizia 1224/2007 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 480 din Codul civil şi ale art. I pct. 3 din Titlul I al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

publicat in M.Of. 125 din 18-feb-2008

Hotarirea 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE

publicat in M.Of. 125 din 18-feb-2008

Hotarirea 146/2008 pentru trecerea unui imobil din domeniul privat al statului şi din administrarea Regiei Autonome ''Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat'' în domeniul public al statului şi în administrarea Gărzii Financiare

publicat in M.Of. 125 din 18-feb-2008

Hotarirea 147/2008 privind declararea stării de calamitate naturală în zonele agricole din judeţul Vrancea pentru culturile de grâu şi rapiţă însămânţate în toamna anului 2005

publicat in M.Of. 125 din 18-feb-2008

Hotarirea 151/2008 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil şi a unui imobil, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în administrarea Inspectoratului Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Satu Mare

publicat in M.Of. 125 din 18-feb-2008

Hotarirea 152/2008 privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Valu lui Traian, judeţul Constanţa, în administrarea Direcţiei pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Tulcea

publicat in M.Of. 125 din 18-feb-2008

Hotarirea 154/2008 privind preluarea unor sectoare de drum naţional, domeniu public al statului, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Topliţa, judeţul Harghita, în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale

publicat in M.Of. 125 din 18-feb-2008

Hotarirea 155/2008 privind modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 125 din 18-feb-2008

Hotarirea 156/2008 privind recunoaşterea Asociaţiei Comunelor din România ca fiind de utilitate publică

publicat in M.Of. 125 din 18-feb-2008

Decizia 34/2008 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare

publicat in M.Of. 125 din 18-feb-2008

Decizia 35/2008 privind numirea domnului Rotileanu Nicolae în funcţia de consilier personal în cadrul Cancelariei Primului-Ministru - Cabinetul Primului-Ministru

publicat in M.Of. 125 din 18-feb-2008