Rasfoire documente

Regulament din 2007 de organizare şi funcţionare a Comisiei naţionale în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi (CONES)

publicat in M.Of. 113 din 13-feb-2008

Norma din 2008 privind plafonul de garantare pentru bănci, în numele şi în contul statului (NI-GAR-07-I/0)

publicat in M.Of. 113 din 13-feb-2008

Hotarirea 129/2008 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane

publicat in M.Of. 113 din 13-feb-2008

Hotarirea 122/2008 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare, aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

publicat in M.Of. 113 din 13-feb-2008

Ordinul 157/2007 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei naţionale în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi (CONES)

publicat in M.Of. 113 din 13-feb-2008

Hotarirea 167/2008 pentru aprobarea Normei privind plafonul de garantare pentru bănci, în numele şi în contul statului (NI-GAR-07-I/0)

publicat in M.Of. 113 din 13-feb-2008

Decizia XXI/2007 [A] privind examinarea recursului în interesul legii, referitor la aplicarea dispoziţiilor art. 8 alin. (2) din Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi ale art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2004

publicat in M.Of. 113 din 13-feb-2008