Rasfoire documente

Hotarirea 128/2008 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a titlului VII ''Regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv'' din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.095/2005

publicat in M.Of. 112 din 12-feb-2008

Hotarirea 115/2008 privind instituirea sistemului naţional de coordonare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituţiilor Uniunii Europene

publicat in M.Of. 112 din 12-feb-2008

Ordinul 77/2008 privind aprobarea Listei standardelor române care adoptă standarde europene armonizate referitoare la explozivi de uz civil

publicat in M.Of. 112 din 12-feb-2008

Hotarirea 125/2008 privind recunoaşterea Asociaţiei ''SANO-HEP'' ROMÂNIA ca fiind de utilitate publică

publicat in M.Of. 112 din 12-feb-2008

Hotarirea 124/2008 privind recunoaşterea Fundaţiei ''RENAŞTEREA PENTRU EDUCAŢIE, SĂNĂTATE ŞI CULTURĂ'' ca fiind de utilitate publică

publicat in M.Of. 112 din 12-feb-2008

Hotarirea 6/2008 privind eliberarea din funcţie a secretarului general al Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 112 din 12-feb-2008

Hotarirea 7/2008 privind numirea secretarului general al Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 112 din 12-feb-2008

Hotarirea 123/2008 privind modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004

publicat in M.Of. 112 din 12-feb-2008

Hotarirea 126/2008 privind recunoaşterea Fundaţiei ''SFÂNTA IRINA'' ca fiind de utilitate publică

publicat in M.Of. 112 din 12-feb-2008