Rasfoire documente

Legea 385/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor

publicat in M.Of. 11 din 07-ian-2008

Legea 374/2007 privind înfiinţarea comunei Bucovăţ prin reorganizarea comunei Remetea Mare, judeţul Timiş

publicat in M.Of. 11 din 07-ian-2008

Decretul 1150/2007 pentru promulgarea Legii privind înfiinţarea comunei Bucovăţ prin reorganizarea comunei Remetea Mare, judeţul Timiş

publicat in M.Of. 11 din 07-ian-2008

Legea 375/2007 pentru înfiinţarea comunei Toboliu prin reorganizarea comunei Girişu de Criş, judeţul Bihor

publicat in M.Of. 11 din 07-ian-2008

Decretul 1151/2007 privind promulgarea Legii pentru înfiinţarea comunei Toboliu prin reorganizarea comunei Girişu de Criş, judeţul Bihor

publicat in M.Of. 11 din 07-ian-2008

Legea 377/2007 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Finlanda asupra cooperării privind implementarea în comun şi comercializarea internaţională a emisiilor, în baza Protocolului de la Kyoto la Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, semnat la Bruxelles la 17 decembrie 2006

publicat in M.Of. 11 din 07-ian-2008

Acord din 2006 între Guvernul României şi Guvernul Republicii Finlanda asupra cooperării privind implementarea în comun şi comercializarea internaţională a emisiilor, în baza Protocolului de la Kyoto la Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice

publicat in M.Of. 11 din 07-ian-2008

Decretul 1153/2007 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Finlanda asupra cooperării privind implementarea în comun şi comercializarea internaţională a emisiilor, în baza Protocolului de la Kyoto la Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, semnat la Bruxelles la 17 decembrie 2006

publicat in M.Of. 11 din 07-ian-2008

Legea 380/2007 pentru ratificarea înţelegerii realizate prin schimbul de note verbale efectuat între Ambasada României la Atena şi Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Elene, semnate la Atena la 15 decembrie 2006 şi 2 iulie 2007, pentru modificarea şi completarea Convenţiei consulare dintre Republica Socialistă România şi Regatul Greciei, semnată la Atena la 22 mai 1972

publicat in M.Of. 11 din 07-ian-2008

Decretul 1156/2007 privind promulgarea Legii pentru ratificarea înţelegerii realizate prin schimbul de note verbale efectuat între Ambasada României la Atena şi Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Elene, semnate la Atena la 15 decembrie 2006 şi 2 iulie 2007, pentru modificarea şi completarea Convenţiei consulare dintre Republica Socialistă România şi Regatul Greciei, semnată la Atena la 22 mai 1972

publicat in M.Of. 11 din 07-ian-2008

Decretul 1162/2007 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor

publicat in M.Of. 11 din 07-ian-2008

Ordinul 1351/2007 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli actualizat pe anul 2007 al Companiei Naţionale de Radiocomunicaţii Navale 'RADIONAV'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, care primeşte sume de la bugetul de stat

publicat in M.Of. 11 din 07-ian-2008

Ordinul 2497/2007 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark, aferente lunii ianuarie 2008

publicat in M.Of. 11 din 07-ian-2008

Ordinul 2472/2007 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli actualizat pe anul 2007 al Companiei Naţionale de Radiocomunicaţii Navale 'RADIONAV'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, care primeşte sume de la bugetul de stat

publicat in M.Of. 11 din 07-ian-2008

Ordinul 1102/2007 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli actualizat pe anul 2007 al Companiei Naţionale de Radiocomunicaţii Navale 'RADIONAV'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, care primeşte sume de la bugetul de stat

publicat in M.Of. 11 din 07-ian-2008