Rasfoire documente

Decizia 55/2008 [R] privind excepţia de neconstituţionalitate a Hotărârii Guvernului nr. 677/2003 privind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei medicale şi psihologice, a medicamentelor şi protezelor pentru poliţişti

publicat in M.Of. 118 din 14-feb-2008

Decizia 56/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1169 din Codul civil

publicat in M.Of. 118 din 14-feb-2008

Decizia 1134/2007 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 57 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

publicat in M.Of. 118 din 14-feb-2008

Decizia 1/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. II alin. (1) din titlul I al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

publicat in M.Of. 118 din 14-feb-2008

Decizia 6/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 82 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

publicat in M.Of. 118 din 14-feb-2008

Decizia 32/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 180 alin. (1) lit. b), ale art. 183 alin. (1) lit. c) şi ale art. 185 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 118 din 14-feb-2008

Decizia 58/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 48 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

publicat in M.Of. 118 din 14-feb-2008

Decizia 60/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 53 din Legea fondului funciar nr. 18/1991 şi ale art. 12 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997

publicat in M.Of. 118 din 14-feb-2008

Decizia 64/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

publicat in M.Of. 118 din 14-feb-2008