Rasfoire documente

Hotarirea 133/2008 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfă şi stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei

publicat in M.Of. 116 din 14-feb-2008

Decizia 32/2008 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al Inspectoratului de Stat în Construcţii

publicat in M.Of. 116 din 14-feb-2008

Ordinul 92/2008 pentru modificarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 340/2001

publicat in M.Of. 116 din 14-feb-2008

Regulament din 2008 de desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiei de inspector de integritate în cadrul Agenţiei Naţionale de Integritate

publicat in M.Of. 116 din 14-feb-2008

Ordinul 91/2008 privind modalitatea de acordare a plăţilor tranzitorii pentru tomate destinate procesării şi aprobarea prim-procesatorilor

publicat in M.Of. 116 din 14-feb-2008

Hotarirea 160/2008 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

publicat in M.Of. 116 din 14-feb-2008

Hotarirea 132/2008 privind preluarea unui sector de drum naţional, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Transporturilor în administrarea Consiliului Local al Municipiului Bacău, judeţul Bacău

publicat in M.Of. 116 din 14-feb-2008

Hotarirea 142/2008 privind acordarea unui ajutor

publicat in M.Of. 116 din 14-feb-2008

Hotarirea 3/2008 privind aprobarea Regulamentului de desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiei de inspector de integritate în cadrul Agenţiei Naţionale de Integritate

publicat in M.Of. 116 din 14-feb-2008

Rectificare din 2008 la anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 55/2008 pentru aprobarea Programului strategic privind supravegherea, controlul şi eradicarea turbării la vulpe în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 55 din 24 ianuarie 2008

publicat in M.Of. 116 din 14-feb-2008

Rectificare din 2008 la anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 55/2008 pentru aprobarea Programului strategic privind supravegherea, controlul şi eradicarea turbării la vulpe în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 55 din 24 ianuarie 2008

publicat in M.Of. 116 din 14-feb-2008