Rasfoire documente

Decizia 19/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 47 din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

publicat in M.Of. 115 din 13-feb-2008

Decizia 22/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 lit. a) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

publicat in M.Of. 115 din 13-feb-2008

Ordinul 399/2008 pentru aprobarea Regulamentului de funcţionare al Unităţii de management al Programului ''Electrificare 2007-2009''

publicat in M.Of. 115 din 13-feb-2008

Regulament din 2008 de funcţionare al Unităţii de management al Programului ''Electrificare 2007-2009''

publicat in M.Of. 115 din 13-feb-2008

Decizia 28/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 24 alin. 1 şi ale art. 27 pct. 7 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 115 din 13-feb-2008

Decizia 31/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 581 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 115 din 13-feb-2008

Decizia 29/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 28 alin. 2, ale art. 31 alin. 1 şi 2 şi ale art. 34 alin. 2 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 115 din 13-feb-2008

Hotarirea 5/2008 privind modificarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 42/2004 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 115 din 13-feb-2008

Decizia 30/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 35 din Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice şi persoanele juridice

publicat in M.Of. 115 din 13-feb-2008

Ordinul 26/2008 pentru aprobarea modelului declaraţiei speciale prevăzute la art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 76/2007 privind procedura specială de înregistrare fiscală şi de plată a contribuţiilor sociale

publicat in M.Of. 115 din 13-feb-2008

Hotarirea 79/2008 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind evaluarea activităţii profesionale a judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 676/2007

publicat in M.Of. 115 din 13-feb-2008

Ordinul 112/2008 pentru aprobarea modelului declaraţiei speciale prevăzute la art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 76/2007 privind procedura specială de înregistrare fiscală şi de plată a contribuţiilor sociale

publicat in M.Of. 115 din 13-feb-2008