Rasfoire documente

Regulament din 2008 privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public

publicat in M.Of. 109 din 12-feb-2008

Hotarirea 90/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public

publicat in M.Of. 109 din 12-feb-2008

Ordinul 210/2008 privind aprobarea Listei cheltuielilor eligibile pentru proiectele referitoare la reţele de transport din cadrul operaţiunii 4.1. b ''Sprijinirea investiţiilor în extinderea şi modernizarea reţelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale şi petrolului, precum şi ale reţelelor de distribuţie a energiei electrice şi gazelor naturale, în scopul reducerii pierderilor în reţea şi realizării în condiţii de siguranţă şi continuitate a serviciului de transport şi distribuţie'' a axei prioritare ''Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice'' a Programului operaţional sectorial pentru creşterea competitivităţii economice

publicat in M.Of. 109 din 12-feb-2008

Ordinul 87/2008 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 122/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind rambursarea şi recuperarea cheltuielilor reprezentând asistenţa medicală acordată în baza documentelor internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii la care România este parte

publicat in M.Of. 109 din 12-feb-2008