Rasfoire documente

Cod din 2006 DE ETICĂ ŞI DEONTOLOGIE a personalului din Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi din structurile subordonate

publicat in M.Of. 918 din 13-noi-2006

Hotarirea 1585/2006 privind suplimentarea bugetului Serviciului de Protecţie şi Pază din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006

publicat in M.Of. 918 din 13-noi-2006

Ordinul 739/2006 pentru actualizarea Listei organismelor recunoscute care realizează evaluarea conformităţii aparatelor de cântărit cu funcţionare neautomată

publicat in M.Of. 918 din 13-noi-2006

Ordinul 1489/2006 pentru aprobarea Codului de etică şi deontologie a personalului din Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi din structurile subordonate

publicat in M.Of. 918 din 13-noi-2006

Decizia 606/2006 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 şi până la 6 martie 1945 din motive etnice

publicat in M.Of. 918 din 13-noi-2006

Hotarirea 1516/2006 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii cuprinse în Proiectul pentru reabilitarea infrastructurii şcolare - Componenta III D - şcoli în mediul urban (Tranşa III D1 - şcoli noi, Tranşa III D2 - şcoli reabilitate/modernizate), precum şi modificarea indicatorilor tehnico-economici ai unor obiective cuprinse în anexele la Hotărârea Guvernului nr. 301/2005, Hotărârea Guvernului nr. 1.050/2005 şi Hotărârea Guvernului nr. 265/2006

publicat in M.Of. 918 din 13-noi-2006

Hotarirea 1577/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judeţul Ialomiţa

publicat in M.Of. 918 din 13-noi-2006

Hotarirea 1578/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judeţul Sălaj

publicat in M.Of. 918 din 13-noi-2006

Hotarirea 1579/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judeţul Teleorman

publicat in M.Of. 918 din 13-noi-2006

Hotarirea 1580/2006 pentru modificarea pct. 8 lit. b) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 876/2005

publicat in M.Of. 918 din 13-noi-2006

Hotarirea 1598/2006 privind declararea zile de 1 ianuarie "Ziua aderării României la Uniunea Europeană" şi pentru aprobarea organizării, în perioada 24 decembrie 2006 - 1 ianuarie 2007, a manifestărilor ocazionate de aderarea României la Uniunea Europeană

publicat in M.Of. 918 din 13-noi-2006

Ordinul 730/2006 pentru aprobarea radierii soiurilor de soia modificate genetic din Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România

publicat in M.Of. 918 din 13-noi-2006