Rasfoire documente

Decizia 659/2006 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată

publicat in M.Of. 905 din 07-noi-2006

Decizia 688/2006 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 206 din Codul penal

publicat in M.Of. 905 din 07-noi-2006

Decizia 695/2006 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 131 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

publicat in M.Of. 905 din 07-noi-2006

Decizia 709/2006 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 215 alin. 2-5 din Codul penal

publicat in M.Of. 905 din 07-noi-2006

Hotarirea 1513/2006 pentru stabilirea criteriilor şi aranjamentelor practice de compensare a dezechilibrelor financiare rezultate ca urmare a recunoaşterii deciziilor de îndepărtare a străinilor de pe teritoriile statelor membre ale Uniunii Europene

publicat in M.Of. 905 din 07-noi-2006

Hotarirea 1515/2006 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 367/2002 privind aprobarea Statutului de organizare şi funcţionare a Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" şi a componenţei nominale a Consiliului ştiinţific

publicat in M.Of. 905 din 07-noi-2006

Hotarirea 1527/2006 privind aprobarea renunţării la cetăţenia română unor persoane

publicat in M.Of. 905 din 07-noi-2006

Hotarirea 1528/2006 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane

publicat in M.Of. 905 din 07-noi-2006

Ordinul 25/2006 privind suspendarea unui participant la Piaţa pentru Ziua Următoare

publicat in M.Of. 905 din 07-noi-2006

Ordinul 1757/2006 pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.615/2006 privind aprobarea nivelului taxei de înscriere la examenul de atribuire a calităţii de consultant fiscal

publicat in M.Of. 905 din 07-noi-2006

Ordinul 1826/2006 privind organizarea examenelor pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal în cursul semestrului I al anului 2007

publicat in M.Of. 905 din 07-noi-2006

Ordinul 7719/2006 pentru stabilirea activelor aflate în patrimoniul Societăţii Comerciale "Băneasa" - S.A. Voluntari a căror dobândire se va realiza în conformitate cu prevederile art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 938/2001 privind strategia de privatizare a unor societăţi comerciale din portofoliul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, la care statul deţine acţiuni

publicat in M.Of. 905 din 07-noi-2006

Ordinul 453/2006 pentru stabilirea activelor aflate în patrimoniul Societăţii Comerciale "Băneasa" - S.A. Voluntari a căror dobândire se va realiza în conformitate cu prevederile art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 938/2001 privind strategia de privatizare a unor societăţi comerciale din portofoliul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, la care statul deţine acţiuni

publicat in M.Of. 905 din 07-noi-2006