Rasfoire documente

Decizia 570/2006 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 41 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării

publicat in M.Of. 843 din 12-oct-2006

Hotarirea 1353/2006 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor scoase din funcţiune, precum şi a celor scoase din rezervele proprii, aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 81/2003

publicat in M.Of. 843 din 12-oct-2006

Hotarirea 1361/2006 privind conţinutul instrumentului de prezentare şi motivare a proiectelor de acte normative supuse aprobării Guvernului

publicat in M.Of. 843 din 12-oct-2006

Hotarirea 1369/2006 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 536/2006 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii cuprinse în ''Proiectul nr. 3 - Modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în bazinul Criş, în judeţul Vaslui şi în municipiul Ploieşti'' din cadrul Memorandumului aprobat în şedinţa Guvernului din 12 ianuarie 2006 pentru aprobarea unor împrumuturi de până la 1.441.000.000 euro în perioada 2006-2009, pentru finanţarea investiţiilor prioritare de mediu şi gospodărire a apelor

publicat in M.Of. 843 din 12-oct-2006

Hotarirea 1388/2006 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în administrarea Serviciului Român de Informaţii

publicat in M.Of. 843 din 12-oct-2006

Ordinul 1633/2006 privind modificarea şi completarea prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 300/2004 pentru aprobarea declaraţiilor de înregistrare a contribuabililor şi a cererii de înregistrare a domiciliului fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 901/2006 privind aprobarea Procedurii de modificare a codului de înregistrare în scopuri de TVA pentru persoanele juridice înregistrate ca plătitori de TVA şi a modelului şi conţinutului formularelor ''Notificare'' şi ''Certificat de înregistrare în scopuri de TVA''

publicat in M.Of. 843 din 12-oct-2006