Rasfoire documente

Hotarirea 1142/2006 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 62 la Hotărârea Guvernului nr. 1.355/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Olt, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Olt

publicat in M.Of. 779 din 14-sep-2006

Hotarirea 1186/2006 privind transmiterea fără plată a unor bunuri aflate în proprietatea privată a statului din administrarea Ministerului Apărării în administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor, pentru Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional Alba

publicat in M.Of. 779 din 14-sep-2006

Hotarirea 1189/2006 privind transmiterea unor terenuri şi construcţii neterminate din proprietatea publică a statului în proprietatea privată a acestuia, urmată de transmiterea terenurilor din proprietatea privată a statului şi din administrarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe în proprietatea privată a municipiului Bucureşti şi în administrarea consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti în care sunt amplasate, precum şi transmiterea construcţiilor neterminate din proprietatea privată a statului şi din administrarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe în proprietatea privată a Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe

publicat in M.Of. 779 din 14-sep-2006

Hotarirea 1190/2006 privind transmiterea cu titlu gratuit a unui imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Regiei Autonome ''Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat'' în administrarea Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor, precum şi unele măsuri pentru amenajarea Memorialului Eroilor Neamului

publicat in M.Of. 779 din 14-sep-2006

Hotarirea 1191/2006 privind transmiterea cu titlu gratuit a unui activ social din patrimoniul Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice ''Hidroelectrica'' - S.A. în domeniul public al statului, în administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor şi în folosinţa gratuită a Mitropoliei Olteniei

publicat in M.Of. 779 din 14-sep-2006

Hotarirea 1192/2006 privind transmiterea unor drumuri forestiere şi a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Măguri-Răcătău şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Măguri-Răcătău, judeţul Cluj

publicat in M.Of. 779 din 14-sep-2006

Hotarirea 1210/2006 pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.580/2004 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Parc tehnologic universitar IT la Universitatea din Craiova''

publicat in M.Of. 779 din 14-sep-2006