Rasfoire documente

Hotarirea 1097/2006 privind acordarea de către România a unui ajutor umanitar, cu titlu gratuit, pentru Guvernul Republicii Libaneze

publicat in M.Of. 750 din 04-sep-2006

Hotarirea 1098/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judeţul Cluj

publicat in M.Of. 750 din 04-sep-2006

Hotarirea 1099/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judeţul Suceava

publicat in M.Of. 750 din 04-sep-2006

Hotarirea 1101/2006 pentru aprobarea plăţii contribuţiei financiare a României, determinată de participarea la elaborarea Studiului privind cooperarea NATO-Rusia în domeniul industriilor de apărare, cercetării şi tehnologiilor

publicat in M.Of. 750 din 04-sep-2006

Hotarirea 1103/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judeţul Bacău

publicat in M.Of. 750 din 04-sep-2006

Hotarirea 1104/2006 privind înscrierea în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală a Judeţului Maramureş a unor terenuri din judeţul Maramureş

publicat in M.Of. 750 din 04-sep-2006

Hotarirea 1105/2006 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2006 al Administraţiei Naţionale a îmbunătăţirilor Funciare, aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale

publicat in M.Of. 750 din 04-sep-2006

Hotarirea 1106/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judeţul Botoşani

publicat in M.Of. 750 din 04-sep-2006

Hotarirea 1107/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judeţul Botoşani

publicat in M.Of. 750 din 04-sep-2006

Hotarirea 1109/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru municipiul Bucureşti

publicat in M.Of. 750 din 04-sep-2006

Hotarirea 1110/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judeţul Buzău

publicat in M.Of. 750 din 04-sep-2006

Hotarirea 1111/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judeţul Dâmboviţa

publicat in M.Of. 750 din 04-sep-2006

Hotarirea 1112/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru înlăturarea unor efecte ale calamităţilor naturale produse în judeţul Dâmboviţa

publicat in M.Of. 750 din 04-sep-2006

Hotarirea 1113/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judeţul Iaşi

publicat in M.Of. 750 din 04-sep-2006

Hotarirea 1114/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judeţul Iaşi

publicat in M.Of. 750 din 04-sep-2006

Hotarirea 1115/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judeţul Tulcea

publicat in M.Of. 750 din 04-sep-2006

Hotarirea 1116/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judeţul Vrancea

publicat in M.Of. 750 din 04-sep-2006

Hotarirea 1123/2006 pentru aprobarea efectuării concedierilor colective în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, de către Regia Autonomă de Gospodărie Comunală şi Locativă Olteniţa, judeţul Călăraşi

publicat in M.Of. 750 din 04-sep-2006