Rasfoire documente

Ordinul 916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare

publicat in M.Of. 759 din 06-sep-2006

Ordonanta urgenta 57/2006 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice

publicat in M.Of. 759 din 06-sep-2006

Hotarirea 1118/2006 privind trecerea unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării - Inspectoratul Şcolar Judeţean Hunedoara - din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

publicat in M.Of. 759 din 06-sep-2006

Hotarirea 1127/2006 privind aprobarea încadrării în categoria funcţională a drumurilor judeţene şi comunale a unor sectoare de drumuri situate în judeţul Neamţ

publicat in M.Of. 759 din 06-sep-2006

Hotarirea 1131/2006 privind transmiterea unor drumuri forestiere, a unor sectoare de drumuri forestiere şi a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Ghindari şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Ghindari, judeţul Mureş

publicat in M.Of. 759 din 06-sep-2006

Decizia 114378/2006 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale ''Safeguard Broker de Asigurare-Reasigurare'' - S.R.L.

publicat in M.Of. 759 din 06-sep-2006

Rectificare din 2006 la cuprinsul Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor publici nr. 7.101/2006 privind delegarea competenţei de a organiza concursuri de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de conducere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 741 din 30 august 2006

publicat in M.Of. 759 din 06-sep-2006