Rasfoire documente

Regulament din 2006 de organizare si funcţionare a Comitetului consultativ EMAS si a Biroului EMAS

publicat in M.Of. 689 din 11-aug-2006

Hotarirea 1016/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru bugetul propriu al municipiului Bucureşti

publicat in M.Of. 689 din 11-aug-2006

Hotarirea 1017/2006 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Consolidare, reamenajare şi aducere la normele şi normativele tehnice în vigoare a clădirii - Sediul prefecturii judeţului Giurgiu''

publicat in M.Of. 689 din 11-aug-2006

Decretul 1031/2006 privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie cu Ministerul Administraţiei şi Internelor

publicat in M.Of. 689 din 11-aug-2006

Decretul 1032/2006 privind înaintarea în gradul următor a unui general din Ministerul Apărării şi trecerea acestuia în rezervă cu noul grad

publicat in M.Of. 689 din 11-aug-2006

Ordonanta 37/2006 privind măsuri pentru finanţarea reconstruirii/reparării unor case de locuit din zonele în care s-au produs calamităţi naturale în anul 2006

publicat in M.Of. 689 din 11-aug-2006

Hotarirea 1018/2006 privind acordarea unui ajutor umanitar de urgenţă pentru populaţia din judeţele Dolj şi Maramureş

publicat in M.Of. 689 din 11-aug-2006

Hotarirea 1019/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în judeţele Bistriţa-Năsăud, Maramureş şi Suceava

publicat in M.Of. 689 din 11-aug-2006

Hotarirea 1020/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru realizarea unor lucrări de infrastructură pe amplasamentele stabilite în vederea strămutării gospodăriilor afectate de calamităţile naturale produse în judeţul Gorj

publicat in M.Of. 689 din 11-aug-2006

Hotarirea 1021/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judeţul Prahova

publicat in M.Of. 689 din 11-aug-2006

Hotarirea 1022/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judeţul Constanţa

publicat in M.Of. 689 din 11-aug-2006

Hotarirea 1023/2006 privind alocarea unor sume de bani pentru proiectele care fac parte din Programul ''Energy Intelligent Europe'' al Comunităţii Europene pentru anii 2006-2008

publicat in M.Of. 689 din 11-aug-2006

Hotarirea 1024/2006 privind modificarea în structură a sumelor alocate din credite externe în bugetul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei pe anul 2006

publicat in M.Of. 689 din 11-aug-2006

Decizia 107/2006 privind eliberarea doamnei Ana Ileana Dinescu din funcţia de consilier personal în cadrul Cancelariei Primului-Ministru - Cabinetul Primului-Ministru

publicat in M.Of. 689 din 11-aug-2006

Decizia 108/2006 privind numirea membrilor Colegiului pentru Consultarea Asociaţiilor şi Fundaţiilor

publicat in M.Of. 689 din 11-aug-2006

Ordinul 790/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comitetului consultativ EMAS şi a Biroului EMAS

publicat in M.Of. 689 din 11-aug-2006

Ordinul 1319/2006 privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plăţii salariilor la instituţiile publice

publicat in M.Of. 689 din 11-aug-2006