Rasfoire documente

Ordonanta 31/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2003 privind gestionarea combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, inclusiv depozitarea definitivă

publicat in M.Of. 663 din 02-aug-2006

Hotarirea 946/2006 privind intensitatea maximă a ajutorului de stat regional pentru investiţii iniţiale

publicat in M.Of. 663 din 02-aug-2006

Hotarirea 947/2006 privind aprobarea contractului de consultanţă şi servicii financiare în vederea finalizării privatizării Societăţii Comerciale ''Romtelecom'' - S.A.

publicat in M.Of. 663 din 02-aug-2006

Hotarirea 962/2006 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 908/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Vrancea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vrancea

publicat in M.Of. 663 din 02-aug-2006

Ordinul 471/2006 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 237/2006 privind autorizarea cultivatorilor de plante modificate genetic

publicat in M.Of. 663 din 02-aug-2006

Ordinul 1262/2006 privind stabilirea conturilor deschise la unităţile Trezoreriei Statului, în care se achită sumele prevăzute la art. 2 alin. (3) şi (5) din Legea nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcţiei

publicat in M.Of. 663 din 02-aug-2006

Decizia 114095/2006 privind majorarea capitalului social al Societăţii Comerciale ''abg insurance'' - S.A. şi reautorizarea acesteia ca societate de asigurare

publicat in M.Of. 663 din 02-aug-2006

Lista din 2006 cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile cărora li s-au alocat finanţări de la bugetul municipiului Bistriţa pe anul 2006, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, şi ale Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general

publicat in M.Of. 663 din 02-aug-2006