Rasfoire documente

Decizia 655/2005 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 22 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

publicat in M.Of. 59 din 23-ian-2006

Decizia 657/2005 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 23 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe

publicat in M.Of. 59 din 23-ian-2006

Decizia 666/2005 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1175 şi art. 1191 alin. 1 din Codul civil

publicat in M.Of. 59 din 23-ian-2006

Decizia 680/2005 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, precum şi ale art. 3712 alin. 3, art. 401 alin. 11 şi ale art. 403 alin. 4 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 59 din 23-ian-2006

Ordonanta 3/2006 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică

publicat in M.Of. 59 din 23-ian-2006