Rasfoire documente

Ordinul 722/2006 privind acreditarea unităţilor sanitare care pot efectua activităţi de bănci de ţesuturi umane, respectiv de utilizator de ţesuturi şi/sau celule umane în scop terapeutic

publicat in M.Of. 551 din 27-iun-2006

Ordinul 723/2006 privind obligativitatea desemnării medicilor responsabili cu identificarea şi declararea potenţialilor donatori de organe şi/sau ţesuturi şi/sau celule aflaţi în moarte cerebrală, în unităţile sanitare care derulează subprogramul 2.12 ''Transplant de organe şi ţesuturi'', finanţat de la bugetul de stat

publicat in M.Of. 551 din 27-iun-2006

Ordinul 147/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de biosecuritate în exploataţiile avicole comerciale, precum şi a Procedurii privind mişcarea păsărilor vii, a produselor, subproduselor şi a gunoiului de la păsări

publicat in M.Of. 551 din 27-iun-2006

Metodologie din 2006 de atestare a competenţei tehnice a persoanelor juridice care întocmesc documentaţii şi/sau execută lucrări de cercetare geologică, lucrări de exploatare a petrolului şi a resurselor minerale şi de expertizare, precum şi a persoanelor fizice care întocmesc documentaţii şi/sau execută lucrări de cercetare geologică şi de expertizare

publicat in M.Of. 551 din 27-iun-2006

Ordinul 122/2006 privind aprobarea Metodologiei de atestare a competenţei tehnice a persoanelor juridice care întocmesc documentaţii şi/sau execută lucrări de cercetare geologică, lucrări de exploatare a petrolului şi a resurselor minerale şi de expertizare, precum si a persoanelor fizice care întocmesc documentaţii şi/sau execută lucrări de cercetare geologica şi de expertizare

publicat in M.Of. 551 din 27-iun-2006

Ordinul 421/2006 privind aprobarea unor bugete de venituri şi cheltuieli

publicat in M.Of. 551 din 27-iun-2006