Rasfoire documente

Hotarirea 807/2006 privind recunoaşterea Asociaţiei Academia de Ştiinţe Tehnice din România ca fiind de utilitate publică

publicat in M.Of. 547 din 26-iun-2006

Hotarirea 803/2006 privind deschiderea temporară a unui punct de trecere a frontierei de stat în zona poligonului Capu Midia

publicat in M.Of. 547 din 26-iun-2006

Decizia 459/2006 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 coroborat cu art. 3 lit. m) şi art. 17 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, ale art. 14 din Legea nr. 333/2001 privind unele măsuri pentru diminuarea consecinţelor încetării răscumpărării de unităţi de fond de către Fondul Naţional de Investiţii, ale art. 7201 din Codul de procedură civilă si ale art. 1662 si art. 1663 din Codul civil

publicat in M.Of. 547 din 26-iun-2006

Hotarirea 781/2006 pentru modificarea Normelor metodologice privind organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 400/2003

publicat in M.Of. 547 din 26-iun-2006

Hotarirea 795/2006 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova

publicat in M.Of. 547 din 26-iun-2006

Hotarirea 796/2006 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor în domeniul public al judeţului Hunedoara şi în administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara

publicat in M.Of. 547 din 26-iun-2006

Hotarirea 797/2006 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor în domeniul public al municipiului Baia Mare şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare, judeţul Maramureş

publicat in M.Of. 547 din 26-iun-2006

Hotarirea 799/2006 pentru modificarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 487/2005 privind transmiterea unui imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor

publicat in M.Of. 547 din 26-iun-2006

Hotarirea 800/2006 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane

publicat in M.Of. 547 din 26-iun-2006

Hotarirea 802/2006 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Reabilitarea lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor la Dunăre, incinta Olteniţa-Surlari-Dorobanţu, km 422-426'', judeţul Călăraşi

publicat in M.Of. 547 din 26-iun-2006

Hotarirea 804/2006 privind aprobarea înfiinţării pe lângă Ministerul Apărării Naţionale a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii

publicat in M.Of. 547 din 26-iun-2006

Hotarirea 808/2006 privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială ''Balneoclimaterica Sovata'' - S.A.

publicat in M.Of. 547 din 26-iun-2006

Decizia 73/2006 pentru numirea domnului Matei Dumitru în funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei şi Cercetării

publicat in M.Of. 547 din 26-iun-2006