Rasfoire documente

Decizia 616/2005 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. II alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 65/2004 pentru modificarea Codului de procedură civilă

publicat in M.Of. 51 din 19-ian-2006

Decizia 651/2005 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 58 teza a doua din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului

publicat in M.Of. 51 din 19-ian-2006

Hotarirea 31/2006 pentru modificarea art. 27 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.440/2004 privind condiţiile şi procedura de licenţiere şi de inspecţie a serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi a celor de protecţie specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi

publicat in M.Of. 51 din 19-ian-2006

Hotarirea 52/2006 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

publicat in M.Of. 51 din 19-ian-2006

Ordinul 53/2005 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 21/2005 pentru aprobarea Procedurii privind schimbarea furnizorului de energie electrică

publicat in M.Of. 51 din 19-ian-2006

Ordinul 1281/2005 privind stabilirea modalităţilor de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale în scopul aplicării colectării selective

publicat in M.Of. 51 din 19-ian-2006

Ordinul 1121/2006 privind stabilirea modalităţilor de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale în scopul aplicării colectării selective

publicat in M.Of. 51 din 19-ian-2006