Rasfoire documente

Instructiuni din 2006 privind restituirea sumelor virate în mod eronat, de mai multe ori, de către instituţiile de credit, prin Sistemul electronic de plăţi, ca urmare a unor erori informatice

publicat in M.Of. 492 din 07-iun-2006

Procedura din 2006 de acordare a licenţelor de utilizare a frecvenţelor radioelectrice în vederea furnizării reţelelor şi serviciilor de comunicaţii mobile de generaţia a treia

publicat in M.Of. 492 din 07-iun-2006

Ordinul 620/2006 privind completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 86/2006 pentru aprobarea derulării programelor şi subprogramelor de sănătate finanţate din bugetul de stat în anul 2006

publicat in M.Of. 492 din 07-iun-2006

Ordinul 860/2006 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind restituirea sumelor virate în mod eronat, de mai multe ori, de către instituţiile de credit, prin Sistemul electronic de plăţi, ca urmare a unor erori informatice

publicat in M.Of. 492 din 07-iun-2006

Ordinul 4079/2006 privind înfiinţarea centrelor naţionale de excelenţă (CNE) pe lângă unităţile de învăţământ cu program sportiv integrat şi suplimentar, în vederea pregătirii elevilor / elevelor la disciplinele sportive handbal, gimnastică, scrimă, rugby, sanie şi schi alpin

publicat in M.Of. 492 din 07-iun-2006

Decizia V/2006 [A] pentru examinarea recursului în interesul legii cu privire la aplicarea dispoziţiilor art. 176 alin. 1 lit. b) din Codul penal în cazul actelor de violenţă săvârşite în aceeaşi împrejurare, cu intenţia de a ucide, asupra a două persoane, dintre care una a decedat

publicat in M.Of. 492 din 07-iun-2006

Ordinul 2/2006 privind modul de organizare şi conducere a contabilităţii şi întocmirea situaţiilor financiare de către instituţiile financiare nebancare

publicat in M.Of. 492 din 07-iun-2006

Circulara 10/2006 privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României, valabil în luna iunie 2006

publicat in M.Of. 492 din 07-iun-2006

Legea 219/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2006 cu privire la plata diferenţelor salariate din perioada octombrie 2001 - septembrie 2004 pentru personalul didactic din învăţământul de stat

publicat in M.Of. 492 din 07-iun-2006

Decretul 795/2006 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2006 cu privire la plata diferenţelor salariale din perioada octombrie 2001 - septembrie 2004 pentru personalul didactic din învăţământul de stat

publicat in M.Of. 492 din 07-iun-2006

Decizia 405/2006 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II din Legea nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură civilă

publicat in M.Of. 492 din 07-iun-2006

Decizia 433/2006 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 19 alin. (3) din Legea partidelor politice nr. 14/2003

publicat in M.Of. 492 din 07-iun-2006

Ordinul 13/2006 pentru modificarea Metodologiei de stabilire a preţurilor şi a cantităţilor de energie electrică vândute de producători prin contracte reglementate şi a preţurilor pentru energie termică livrată din centrale cu grupuri de cogenerare - revizia 1, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 24/2005

publicat in M.Of. 492 din 07-iun-2006

Decizia 563/2006 pentru aprobarea Procedurii de acordare a licenţelor de utilizare a frecvenţelor radioelectrice în vederea furnizării reţelelor şi serviciilor de comunicaţii mobile de generaţia a treia

publicat in M.Of. 492 din 07-iun-2006