Rasfoire documente

Hotarirea 643/2006 privind trecerea unor bunuri imobile, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Băncii Naţionale a României - Sucursala Arad în administrarea Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara

publicat in M.Of. 481 din 02-iun-2006

Hotarirea 644/2006 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Băncii Naţionale a României - Sucursala Argeş în domeniul public al municipiului Slatina şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Slatina, judeţul Olt

publicat in M.Of. 481 din 02-iun-2006

Hotarirea 680/2006 privind acordarea unui ajutor umanitar de urgenţă pentru populaţia din judeţele Călăraşi, Dolj şi Gorj

publicat in M.Of. 481 din 02-iun-2006

Hotarirea 681/2006 privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru alegerea consiliilor locale şi a primarilor în unele circumscripţii electorale

publicat in M.Of. 481 din 02-iun-2006

Hotarirea 684/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru finanţarea cheltuielilor aferente organizării şi desfăşurării Festivalului Internaţional de Teatru Sibiu, ediţia a XIII-a

publicat in M.Of. 481 din 02-iun-2006

Hotarirea 685/2006 privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru asigurarea derulării acţiunilor de prevenire şi combatere a gripei aviare asupra infrastructurii rutiere naţionale din zonele care au fost declarate în carantină

publicat in M.Of. 481 din 02-iun-2006

Decizia 63/2006 pentru numirea doamnei Gabriela Vasile în funcţia de vicepreşedinte al Agenţiei Române pentru Investiţii Străine

publicat in M.Of. 481 din 02-iun-2006

Ordinul 360/2006 pentru aprobarea cuantumului tarifelor care constituie veniturile proprii ale Autorităţii Hipice Naţionale

publicat in M.Of. 481 din 02-iun-2006

Ordinul 621/2006 pentru ajustarea preţurilor la medicamente pe baza Catalogului naţional al preţurilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piaţă în România

publicat in M.Of. 481 din 02-iun-2006

Ordinul 6735/2006 privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială ''Transport Mixt STAMC'' - S.A. Râmnicu Sărat

publicat in M.Of. 481 din 02-iun-2006