Rasfoire documente

Decizia 59/2006 privind stabilirea condiţiilor de autorizare a operatorilor economici care au obligaţia de a solicita înregistrarea în Registrul naţional al multiplicatorilor de discuri optice, casete audio şi casete video

publicat in M.Of. 377 din 03-mai-2006

Decizia 1/2006 privind aplicarea unitară a unor prevederi referitoare la Codul de procedură fiscală

publicat in M.Of. 377 din 03-mai-2006

Decretul 466/2006 privind numirea unui ambasador

publicat in M.Of. 377 din 03-mai-2006

Ordinul 83/2006 privind aprobarea unei licenţe de concesiune pentru explorare

publicat in M.Of. 377 din 03-mai-2006

Legea 107/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii

publicat in M.Of. 377 din 03-mai-2006

Decretul 459/2006 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii

publicat in M.Of. 377 din 03-mai-2006

Legea 109/2006 pentru înfiinţarea comunei Bucerdea Grânoasă prin reorganizarea comunei Crăciunelu de Jos, judeţul Alba

publicat in M.Of. 377 din 03-mai-2006

Decretul 461/2006 privind promulgarea Legii pentru înfiinţarea comunei Bucerdea Grânoasă prin reorganizarea comunei Crăciunelu de Jos, judeţul Alba

publicat in M.Of. 377 din 03-mai-2006

Ordinul 187/2006 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind managementul, utilizarea şi protecţia materialului criptografic NATO în România, I.C.-1

publicat in M.Of. 377 din 03-mai-2006

Ordinul 284/2006 pentru abrogarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 462/2003 privind evidenţa agenţilor economici care cultivă plante modificate genetic

publicat in M.Of. 377 din 03-mai-2006

Ordinul 617/2006 pentru aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 1/2006 privind aplicarea unitară a unor prevederi referitoare la Codul de procedură fiscală

publicat in M.Of. 377 din 03-mai-2006

Ordinul 6637/2006 privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială de Prestări Servicii în Domeniul Asigurărilor CAROM - Broker de asigurare - S.A. Bucureşti

publicat in M.Of. 377 din 03-mai-2006