Rasfoire documente

Legea 58/2006 pentru ratificarea Acordului privind cooperarea dintre România şi Eurojust, semnat la Bruxelles la 2 decembrie 2005, şi pentru reglementarea unor măsuri referitoare la reprezentarea României la Eurojust, în perioada ce precedă aderării şi după data aderării la Uniunea Europeană

publicat in M.Of. 300 din 04-apr-2006

Acord din 2005 privind cooperarea între România şi Eurojust

publicat in M.Of. 300 din 04-apr-2006

Decretul 337/2006 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului privind cooperarea dintre România şi Eurojust, semnat la Bruxelles la 2 decembrie 2005, şi pentru reglementarea unor măsuri referitoare la reprezentarea României la Eurojust, în perioada ce precedă aderării şi după data aderării la Uniunea Europeană

publicat in M.Of. 300 din 04-apr-2006

Decizia 164/2006 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 24 alin. 3 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 300 din 04-apr-2006

Decizia 165/2006 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 278 alin. 1 şi art. 2781 alin. 7 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 300 din 04-apr-2006

Decizia 169/2006 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 112/2001 privind sancţionarea unor fapte săvârşite în afara teritoriului ţării de cetăţeni români sau de persoane fără cetăţenie domiciliate în România

publicat in M.Of. 300 din 04-apr-2006

Decizia 255/2006 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2481 din Codul penal, precum şi a dispoziţiilor art. 272 pct. 2 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

publicat in M.Of. 300 din 04-apr-2006

Decizia 260/2006 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 27 şi art. 72 din Codul penal

publicat in M.Of. 300 din 04-apr-2006

Decizia 265/2006 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2821 alin. 1 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 300 din 04-apr-2006