Rasfoire documente

Hotarirea 321/2006 privind aprobarea încadrării în categoria funcţională a drumurilor comunale a unui drum situat pe raza administrativ-teritorială a comunei Miroslava, judeţul Iaşi

publicat in M.Of. 251 din 21-mar-2006

Hotarirea 335/2006 pentru aprobarea contribuţiei financiare a României pentru anul 2006 la bugetul Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998, ratificată prin Legea nr. 86/2000

publicat in M.Of. 251 din 21-mar-2006

Hotarirea 337/2006 privind aprobarea contribuţiei financiare a României pentru anul 2006 la bugetul Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001

publicat in M.Of. 251 din 21-mar-2006

Hotarirea 340/2006 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.124/2001 privind normarea parcului auto şi a consumului de carburanţi pentru activităţi specifice desfăşurate în unele unităţi din subordinea Ministerului Sănătăţii

publicat in M.Of. 251 din 21-mar-2006

Hotarirea 341/2006 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Bacău şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Bacău, judeţul Bacău

publicat in M.Of. 251 din 21-mar-2006

Hotarirea 342/2006 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei în domeniul public al municipiului Braşov şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Braşov

publicat in M.Of. 251 din 21-mar-2006

Hotarirea 343/2006 privind organizarea Reuniunii Grupului de lucru pentru turism, Bucureşti, 7-8 aprilie 2006, şi a Salonului special pentru turism, Bucureşti, 6-9 aprilie 2006, pentru statele membre ale Organizaţiei Cooperării Economice a Mării Negre (OCEMN)

publicat in M.Of. 251 din 21-mar-2006

Hotarirea 344/2006 privind trecerea unei părţi dintr-o construcţie aflată în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor din domeniul public al statului în domeniul privat al statului

publicat in M.Of. 251 din 21-mar-2006

Hotarirea 345/2006 privind declararea utilităţii publice pentru lucrarea de interes naţional ''Reabilitarea liniei de cale ferată Bucureşti Băneasa-Feteşti, componentă a Coridorului IV Paneuropean, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h''

publicat in M.Of. 251 din 21-mar-2006

Ordinul 194/2006 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Amendamentului aferent împrumutului nerambursabil ROM-202-G01-H-00 şi a Amendamentului aferent împrumutului nerambursabil ROM-202-G01-T-00

publicat in M.Of. 251 din 21-mar-2006