Rasfoire documente

Decizia 19/2006 pentru numirea domnului Dan Cristian Stoica în funcţia de secretar de stat la Ministerul Justiţiei

publicat in M.Of. 171 din 22-feb-2006

Decizia 17/2006 pentru revocarea din funcţia de membru din cadrul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor a doamnei Maria Cristina Manda şi pentru numirea în această funcţie a doamnei Ioana Banu în cadrul aceleiaşi comisii

publicat in M.Of. 171 din 22-feb-2006

Ordonanta urgenta 8/2006 privind aprobarea unor măsuri financiare pentru operatorii economici de sub autoritatea Ministerului Economiei şi Comerţului pe anul 2005

publicat in M.Of. 171 din 22-feb-2006

Hotarirea 209/2006 pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2006 la capitolul 67.01 ''Cultură, recreere şi religie'', titlul 59 ''Alte cheltuieli'', articolul 59.11 ''Asociaţii şi fundaţii''

publicat in M.Of. 171 din 22-feb-2006

Hotarirea 227/2006 pentru aprobarea redistribuirii sumelor alocate din credite externe pe anul 2006

publicat in M.Of. 171 din 22-feb-2006

Hotarirea 228/2006 privind autorizarea Serviciului de Protecţie şi Pază de a încheia contracte pentru achiziţii de tehnică şi echipamente necesare îndeplinirii misiunilor specifice

publicat in M.Of. 171 din 22-feb-2006

Hotarirea 230/2006 pentru aprobarea plăţii contribuţiei României la programul Life Mediu, conform contractului LIFE05 ENV/RO/000106 ''Dezvoltarea unui sistem de supraveghere şi avertizare a impactului poluării aerului asupra mediului urban - AIR AWARE''

publicat in M.Of. 171 din 22-feb-2006

Hotarirea 232/2006 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Staţie de tratare a apelor evacuate în emisar provenite din iazul de decantare Feldioara, judeţul Braşov''

publicat in M.Of. 171 din 22-feb-2006

Hotarirea 233/2006 privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, pentru Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Botoşani

publicat in M.Of. 171 din 22-feb-2006

Decizia 15/2006 privind promovarea temporară a doamnei Mihaela Arteni în funcţia publică de secretar general al Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei

publicat in M.Of. 171 din 22-feb-2006

Decizia 16/2006 privind transferarea doamnei Iulia Cîrcei în funcţia publică de secretar general al Institutului Naţional de Administraţie

publicat in M.Of. 171 din 22-feb-2006

Decizia 18/2006 pentru revocarea din funcţia de membru din cadrul Comisiei speciale de retrocedare a domnului Decebal Adrian Ghihoiu şi pentru numirea în această funcţie a doamnei Ioana Banu în cadrul aceleiaşi comisii

publicat in M.Of. 171 din 22-feb-2006