Rasfoire documente

Standarde din 2006 MINIME de calitate ale programelor de prevenire a consumului de droguri în şcoală

publicat in M.Of. 149 din 16-feb-2006

Tablou de Evidenta din 2006 al Uniunii Naţionale a Practicienilor în Reorganizare şi Lichidare, publicat conform Ordonanţei Guvernului nr. 79/1999, aprobată prin Legea nr. 505/2002, şi Regulamentului de organizare şi funcţionare a Uniunii, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.986/C/1999,cu modificările ulterioare*)

publicat in M.Of. 149 din 16-feb-2006

Ordinul 14/2006 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 82/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind măsurile de supraveghere şi control al unor substanţe şi al reziduurilor acestora la animalele vii şi la produsele lor, precum şi al reziduurilor de medicamente de uz veterinar în produsele de origine animală

publicat in M.Of. 149 din 16-feb-2006

Ordinul 36/2006 privind afişarea scadenţei de verificare la ascensoare

publicat in M.Of. 149 din 16-feb-2006

Decizia 1862064/2006 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate ale programelor de prevenire a consumului de droguri în şcoală

publicat in M.Of. 149 din 16-feb-2006

Decizia 68/2005 privind stabilirea procedurii de verificare şi atestare a nivelului profesional al medicilor care au întrerupt exercitarea profesiei ori s-au aflat într-o situaţie de incompatibilitate pe o perioadă mai mare de 5 ani

publicat in M.Of. 149 din 16-feb-2006