Rasfoire documente

Hotarirea 47/2006 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 23/2005 privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie

publicat in M.Of. 1023 din 22-dec-2006

Decretul 1412/2006 privind acreditarea unui ambasador

publicat in M.Of. 1023 din 22-dec-2006

Hotarirea 46/2006 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare pe anul 2007

publicat in M.Of. 1023 din 22-dec-2006

Hotarirea 48/2006 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 7/2006 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerii legislative privind alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, a preşedintelui României, alegerile autorităţilor administraţiei publice locale, finanţarea campaniilor electorale şi alegerea europarlamentarilor

publicat in M.Of. 1023 din 22-dec-2006

Hotarirea 49/2006 privind numirea unor membri ai Consiliului Naţional al Audiovizualului

publicat in M.Of. 1023 din 22-dec-2006

Decretul 1413/2006 privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie cu Ministerul Administraţiei si Internelor

publicat in M.Of. 1023 din 22-dec-2006

Decretul 1414/2006 privind înaintarea în gradul următor a unui amiral în retragere din Ministerul Apărării

publicat in M.Of. 1023 din 22-dec-2006

Ordonanta urgenta 98/2006 privind supravegherea suplimentară a instituţiilor de credit, a societăţilor de asigurare şi/sau de reasigurare, a societăţilor de servicii de investiţii financiare şi a societăţilor de administrare a investiţiilor dintr-un conglomerat financiar

publicat in M.Of. 1023 din 22-dec-2006