Rasfoire documente

Decizia 210/2006 privind eliberarea domnului Daniel Iliescu din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

publicat in M.Of. 1015 din 20-dec-2006

Ordonanta urgenta 101/2006 privind reorganizarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului prin comasarea prin absorbţie cu Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie

publicat in M.Of. 1015 din 20-dec-2006

Hotarirea 1690/2006 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a anexelor nr. 1 -3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.087/2006 pentru majorarea plafoanelor de garantare prevăzute la art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 909/2000 privind emiterea garanţiilor prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 131/2000 pentru reglementarea situaţiei patrimoniale a Băncii Comerciale Române - S.A. în litigiile izvorâte din activitatea desfăşurată de Banca Română de Comerţ Exterior - Bancorex - S.A. până la data radierii acesteia din registrul comerţului în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

publicat in M.Of. 1015 din 20-dec-2006

Decizia 211/2006 privind numirea domnului Răzvan Orăşanu în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

publicat in M.Of. 1015 din 20-dec-2006

Ordinul 9/2006 privind deschiderea în evidenţele Băncii Naţionale a României a contului în euro pe numele Comisiei Europene

publicat in M.Of. 1015 din 20-dec-2006

Norma 24/2006 pentru abrogarea Normelor Băncii Naţionale a României nr. 11/2005 privind limitarea gradului de concentrare a expunerilor din credite în valută

publicat in M.Of. 1015 din 20-dec-2006

Norma 25/2006 pentru modificarea Normelor Băncii Naţionale a României nr. 6/1998 privind notificarea deschiderii în România de reprezentanţe de către băncile străine

publicat in M.Of. 1015 din 20-dec-2006