Rasfoire documente

Ordinul 277/2005 pentru aprobarea Regulilor de validare a cazurilor externate şi raportate în aplicaţia ''DRG Naţional V4'' şi a Metodologiei de evaluare a cazurilor externate, raportate şi nevalidate, solicitate spre revalidare

publicat in M.Of. 107 din 03-feb-2006

Hotarirea 103/2006 privind organizarea şi funcţionarea Biroului directorului executiv al Grupului la nivel înalt în domeniul protecţiei şi îngrijirii copilului

publicat in M.Of. 107 din 03-feb-2006

Hotarirea 104/2006 pentru aprobarea efectuării concedierilor colective în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, de către Societatea Comercială ''TERMSAL'' - S.A. Tecuci

publicat in M.Of. 107 din 03-feb-2006

Hotarirea 106/2006 privind aprobarea stemei comunei Tinosu, judeţul Prahova

publicat in M.Of. 107 din 03-feb-2006

Hotarirea 109/2006 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 276/2005 pentru aprobarea Programului privind sprijinirea producătorilor agricoli pentru achiziţionarea de tractoare agricole noi, combine noi de recoltat cereale şi maşini agricole noi care lucrează în agregat cu tractoarele, cu finanţare de la bugetul de stat

publicat in M.Of. 107 din 03-feb-2006