Rasfoire documente

Ordinul 933/2005 privind suspendarea activităţii de autorizare a unităţilor farmaceutice din categoria farmaciilor, în mediul urban, pe o perioadă determinată

publicat in M.Of. 811 din 07-sep-2005

Hotarirea 17/2005 pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Senatului

publicat in M.Of. 811 din 07-sep-2005

Hotarirea 25/2005 pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 811 din 07-sep-2005

Hotarirea 1009/2005 privind transmiterea unui teren forestier în suprafaţă de 24 ha din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, Direcţia Silvică Galaţi, în domeniul public al municipiului Galaţi şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Galaţi, judeţul Galaţi

publicat in M.Of. 811 din 07-sep-2005

Hotarirea 1010/2005 privind transmiterea unui teren forestier în suprafaţă de 12,9201 ha din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, Direcţia Silvică Galaţi, în domeniul public al municipiului Galaţi şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Galaţi, judeţul Galaţi

publicat in M.Of. 811 din 07-sep-2005

Hotarirea 1011/2005 privind schimbarea titularului dreptului de proprietate şi administrare asupra unor imobile situate în municipiul Iaşi

publicat in M.Of. 811 din 07-sep-2005

Hotarirea 1014/2005 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli denominat şi rectificat pe anul 2005 al Administraţiei Naţionale ''Apele Române'', aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor

publicat in M.Of. 811 din 07-sep-2005

Hotarirea 1015/2005 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Prefecturii Judeţului Arad în domeniul public al municipiului Arad şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Arad, judeţul Arad

publicat in M.Of. 811 din 07-sep-2005

Ordinul 164/2005 privind modificarea Procedurii de implementare a Programului naţional multianual pe perioada 2005-2008 pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii

publicat in M.Of. 811 din 07-sep-2005