Rasfoire documente

Ordinul 463/2005 pentru aprobarea termenului şi procedurii de aplicare a noilor modele de marcaje, precum şi a regimului stocului de marcaje

publicat in M.Of. 333 din 20-apr-2005

Ordinul 45/2005 privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea analizelor şi examenelor de laborator, precum şi a unor activităţi sanitare veterinare

publicat in M.Of. 333 din 20-apr-2005

Legea 92/2005 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2005 pentru reglementarea unor aspecte financiar-contabile aplicabile în implementarea programelor PHARE prevăzute în Memorandumul de finanţare încheiat între Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul naţional PHARE 2003 pentru România, semnat la Bucureşti la 2 decembrie 2003, în Memorandumul de finanţare încheiat între Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul de cooperare transfrontalieră între Bulgaria şi România pentru anul 2003, semnat la Bucureşti la 2 decembrie 2003, în Memorandumul de finanţare încheiat între Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul de cooperare transfrontalieră între Ungaria si România pentru anul 2003, semnat la Bucureşti la 2 decembrie 2003, în Memorandumul de finanţare încheiat între Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la programul ''Iniţiativa Graniţe Externe 2003 pentru România'', semnat la Bucureşti la 19 decembrie 2003, şi în Memorandumul de finanţare încheiat între Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul 2003 pentru sprijin comunitar în domeniul securităţii nucleare pentru România, semnat la Bucureşti la 16 ianuarie 2004

publicat in M.Of. 333 din 20-apr-2005

Decretul 255/2005 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2005 pentru reglementarea unor aspecte financiar-contabile aplicabile în implementarea programelor PHARE prevăzute în Memorandumul de finanţare încheiat între Guvernul României si Comisia Europeană referitor la Programul naţional PHARE 2003 pentru România, semnat la Bucureşti la 2 decembrie 2003, în Memorandumul de finanţare încheiat între Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul de cooperare transfrontalieră între Bulgaria şi România pentru anul 2003, semnat la Bucureşti la 2 decembrie 2003, în Memorandumul de finanţare încheiat între Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul de cooperare transfrontalieră între Ungaria si România pentru anul 2003, semnat la Bucureşti la 2 decembrie 2003, în Memorandumul de finanţare încheiat între Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la programul ''Iniţiativa Graniţe Externe 2003 pentru România'', semnat la Bucureşti la 19 decembrie 2003, şi în Memorandumul de finanţare încheiat între Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul 2003 pentru sprijin comunitar în domeniul securităţii nucleare pentru România, semnat la Bucureşti la 16 ianuarie 2004

publicat in M.Of. 333 din 20-apr-2005

Decretul 261/2005 privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, destinat finanţării Proiectului privind reforma sectorului sanitar - faza a II-a, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005

publicat in M.Of. 333 din 20-apr-2005

Decretul 262/2005 privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului pentru modernizarea sistemului de informare şi cunoaştere în agricultură, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005

publicat in M.Of. 333 din 20-apr-2005

Hotarirea 288/2005 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.464/2003 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi

publicat in M.Of. 333 din 20-apr-2005

Ordinul 3839/2005 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2005 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare

publicat in M.Of. 333 din 20-apr-2005