Rasfoire documente

Procedura din 2005 de raportare a datelor referitoare la substanţele existente conform Hotărârii Guvernului nr. 2.427/2004 privind evaluarea si controlul riscului substanţelor existente

publicat in M.Of. 296 din 08-apr-2005

Regulament-Cadru din 2005 de organizare şi funcţionare a Centrului naţional de coordonare, informare, reactualizare a ghidurilor privind cele mai bune tehnici disponibile şi de comunicare cu Biroul European pentru Prevenirea si Controlul Integrat al Poluării si cu Forumul European de Informare

publicat in M.Of. 296 din 08-apr-2005

Ordonanta urgenta 26/2005 privind abrogarea dispoziţiilor legale referitoare la acordarea înlesnirilor la plata obligaţiilor bugetare restante

publicat in M.Of. 296 din 08-apr-2005

Ordinul 141/2005 pentru modificarea Ordinului ministrului economiei şi comerţului nr. 894/2004 privind deschiderea unor contingente tarifare la importul în România al unor produse agricole originare din Republica Macedonia şi modul de administrare a acestor contingente în anul 2005

publicat in M.Of. 296 din 08-apr-2005

Ordinul 230/2005 pentru aprobarea Procedurii de raportare a datelor referitoare la substanţele existente conform Hotărârii Guvernului nr. 2.427/2004 privind evaluarea şi controlul riscului substanţelor existente

publicat in M.Of. 296 din 08-apr-2005

Ordinul 249/2005 pentru înfiinţarea Centrului naţional de coordonare, informare, reactualizare a ghidurilor privind cele mai bune tehnici disponibile si de comunicare cu Biroul European pentru Prevenirea şi Controlul Integrat al Poluării şi cu Forumul European de Informare

publicat in M.Of. 296 din 08-apr-2005

Decretul 186/2005 privind conferirea unor decoraţii de război

publicat in M.Of. 296 din 08-apr-2005

Decretul 192/2005 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Comandor

publicat in M.Of. 296 din 08-apr-2005