Rasfoire documente

Legea 382/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2005 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor

publicat in M.Of. 1159 din 21-dec-2005

Decretul 1311/2005 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2005 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor

publicat in M.Of. 1159 din 21-dec-2005

Legea 383/2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2005 privind operaţionalizarea Direcţiei generale anticorupţie din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor

publicat in M.Of. 1159 din 21-dec-2005

Decretul 1312/2005 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2005 privind operaţionalizarea Direcţiei generale anticorupţie din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor

publicat in M.Of. 1159 din 21-dec-2005

Legea 388/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 121/2005 pentru modificarea art. 6 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2005 privind reorganizarea activităţii de consultanţă agricolă

publicat in M.Of. 1159 din 21-dec-2005

Decretul 1317/2005 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 121/2005 pentru modificarea art. 6 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2005 privind reorganizarea activităţii de consultanţă agricolă

publicat in M.Of. 1159 din 21-dec-2005

Legea 390/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 112/2005 pentru abrogarea unei poziţii din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenţei

publicat in M.Of. 1159 din 21-dec-2005

Decretul 1319/2005 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 112/2005 pentru abrogarea unei poziţii din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenţei

publicat in M.Of. 1159 din 21-dec-2005

Decizia 587/2005 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 966 şi art. 968 din Codul civil

publicat in M.Of. 1159 din 21-dec-2005

Ordinul 1710/2005 pentru publicarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la programele PHARE de cooperare transfrontalieră 2004 ale României, semnat la Bucureşti la 8 aprilie 2005

publicat in M.Of. 1159 din 21-dec-2005

Ordinul 5691/2005 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli rectificate ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare pe anul 2005

publicat in M.Of. 1159 din 21-dec-2005