Rasfoire documente

Hotarirea 1556/2004 privind trecerea unei suprafeţe de teren arabil din domeniul public al statului şi din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în domeniul public al municipiului Suceava şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Suceava

publicat in M.Of. 905 din 05-oct-2004

Hotarirea 1577/2004 privind desemnarea reprezentanţilor părţii române în Comisia mixtă de frontieră româno-ucraineană

publicat in M.Of. 905 din 05-oct-2004

Norme Metodologice din 2004 de aplicare a Legii nr. 157/2004 privind instituirea bursei speciale ''Guvernul României'' pentru formarea managerilor din sectorul public

publicat in M.Of. 905 din 05-oct-2004

Hotarirea 1560/2004 privind aprobarea constituirii parcului industrial ''Parcul turistic şi de agrement Snagov''

publicat in M.Of. 905 din 05-oct-2004

Hotarirea 1574/2004 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Grupului interministerial pentru cercetare-dezvoltare în domeniul securităţii

publicat in M.Of. 905 din 05-oct-2004

Hotarirea 1516/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 157/2004 privind instituirea bursei speciale ''Guvernul României'' pentru formarea managerilor din sectorul public

publicat in M.Of. 905 din 05-oct-2004

Hotarirea 1558/2004 privind recunoaşterea Asociaţiei ''Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România'' ca fiind de utilitate publică

publicat in M.Of. 905 din 05-oct-2004

Hotarirea 1576/2004 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 524/1998 privind înfiinţarea Societăţii Naţionale ''Aeroportul Internaţional Bucureşti-Băneasa'' - S.A.

publicat in M.Of. 905 din 05-oct-2004