Rasfoire documente

Program din 2004 pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii prin fonduri în limita sumelor plătite pentru impozitul pe profitul reinvestit

publicat in M.Of. 852 din 17-sep-2004

Hotarirea 51/2004 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 30/2001 privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Senatului

publicat in M.Of. 852 din 17-sep-2004

Hotarirea 1461/2004 privind aprobarea Programului pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii prin fonduri în limita sumelor plătite pentru impozitul pe profitul reinvestit

publicat in M.Of. 852 din 17-sep-2004

Hotarirea 1471/2004 pentru modificarea art. 8 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unităţile bugetare

publicat in M.Of. 852 din 17-sep-2004

Hotarirea 1477/2004 privind aprobarea unor licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiate între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială ''Carpat Agregate'' - S.A.

publicat in M.Of. 852 din 17-sep-2004

Hotarirea 1478/2004 privind transmiterea sălilor şi grădinilor de spectacol cinematografic, proprietate publică a statului, din administrarea Centrului Naţional al Cinematografiei în administrarea Regiei Autonome de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor ''Româniafilm''

publicat in M.Of. 852 din 17-sep-2004

Ordinul 668/2004 pentru aprobarea numărului de exemplare din speciile urs, pisică sălbatică şi lup care se pot recolta, pe gestionari şi fonduri de vânătoare, în cadrul sezonului de vânătoare 2004-2005, precum şi a condiţiilor speciale de recoltare a exemplarelor aprobate

publicat in M.Of. 852 din 17-sep-2004

Ordinul 1202/2004 privind aprobarea preţurilor reglementate în sectorul gazelor naturale

publicat in M.Of. 852 din 17-sep-2004

Ordinul 1203/2004 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale

publicat in M.Of. 852 din 17-sep-2004