Rasfoire documente

Ordonanta 52/2004 privind unele măsuri financiare referitoare la bugetul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului

publicat in M.Of. 689 din 30-iul-2004

Hotarirea 1147/2004 privind trecerea unui teren din domeniul privat al statului şi din administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor - Agenţia de Protecţie a Mediului Bihor

publicat in M.Of. 689 din 30-iul-2004

Hotarirea 1150/2004 privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al judeţului Cluj şi în administrarea Consiliului Judeţean Cluj

publicat in M.Of. 689 din 30-iul-2004

Hotarirea 1151/2004 privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Ploieşti şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti, judeţul Prahova

publicat in M.Of. 689 din 30-iul-2004

Hotarirea 1152/2004 privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, pentru Clubul Copiilor Buziaş, judeţul Timiş

publicat in M.Of. 689 din 30-iul-2004

Hotarirea 1155/2004 privind stabilirea nivelului preţului naţional de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate, în scopul încălzirii locuinţelor şi al preparării apei calde

publicat in M.Of. 689 din 30-iul-2004

Ordinul 295/2004 privind modificarea pct. 3 din anexa la Ordinul ministrului de stat, ministrul administraţiei şi internelor, şi al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 252/877/2004 pentru aprobarea nivelului studiilor şi a condiţiilor de ocupare a funcţiilor specifice din serviciile publice de salvamont

publicat in M.Of. 689 din 30-iul-2004

Ordinul 954/2004 privind reglementarea acordării asistenţei medicale pacienţilor din România de către specialişti aparţinând unor clinici sau organizaţii umanitare din străinătate

publicat in M.Of. 689 din 30-iul-2004

Decizia 360/2004 privind repartizarea fondului de stimulente pe case de asigurări de sănătate

publicat in M.Of. 689 din 30-iul-2004

Circulara 15/2004 pentru modificarea Regulamentului nr. 1/2001 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi

publicat in M.Of. 689 din 30-iul-2004

Ordinul 1192/2004 privind modificarea pct. 3 din anexa la Ordinul ministrului de stat, ministrul administraţiei şi internelor, şi al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 252/877/2004 pentru aprobarea nivelului studiilor şi a condiţiilor de ocupare a funcţiilor specifice din serviciile publice de salvamont

publicat in M.Of. 689 din 30-iul-2004