Rasfoire documente

Norme Metodologice din 2004 privind încheierea şi derularea contractelor de achiziţii publice pentru medicamente, materiale sanitare şi reactivi, necesare activităţii unităţilor sanitare cu paturi din reţeaua Ministerului Sănătăţii

publicat in M.Of. 597 din 02-iul-2004

Decretul 465/2004 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Cavaler

publicat in M.Of. 597 din 02-iul-2004

Decretul 475/2004 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Ofiţer

publicat in M.Of. 597 din 02-iul-2004

Decretul 476/2004 privind conferirea unor decoraţii

publicat in M.Of. 597 din 02-iul-2004

Decretul 477/2004 privind conferirea Ordinului naţional Steaua României în grad de Mare Ofiţer

publicat in M.Of. 597 din 02-iul-2004

Decretul 478/2004 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Mare Ofiţer

publicat in M.Of. 597 din 02-iul-2004

Decretul 479/2004 privind conferirea Ordinului naţional Serviciul Credincios în grad de Mare Cruce

publicat in M.Of. 597 din 02-iul-2004

Decretul 480/2004 privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Comandor

publicat in M.Of. 597 din 02-iul-2004

Ordinul 771/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea şi derularea contractelor de achiziţii publice pentru medicamente, materiale sanitare şi reactivi, necesare activităţii unităţilor sanitare cu paturi din reţeaua Ministerului Sănătăţii

publicat in M.Of. 597 din 02-iul-2004