Rasfoire documente

Legea 179/2004 privind pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale poliţiştilor

publicat in M.Of. 485 din 31-mai-2004

Decretul 340/2004 pentru promulgarea Legii privind pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale poliţiştilor

publicat in M.Of. 485 din 31-mai-2004

Decizia 208/2004 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3001 alin. 3 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 485 din 31-mai-2004

Ordinul 92/2004 pentru modificarea şi completarea Procedurilor de implementare, monitorizare şi evaluare a subprogramului ''Dezvoltarea oraşelor prin stimularea activităţilor întreprinderilor mici şi mijlocii'', aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării şi prognozei nr. 101/2003, cu modificările ulterioare

publicat in M.Of. 485 din 31-mai-2004

Ordinul 241/2004 privind aplicarea unor măsuri financiare pentru agenţii economici de sub autoritatea Ministerului Economiei şi Comerţului

publicat in M.Of. 485 din 31-mai-2004

Rectificare din 2004 la Hotărârea Guvernului nr. 620/2004 pentru instituirea procedurilor speciale de supraveghere financiară a Societăţii Comerciale ''Exfor'' - S.A. Bucureşti şi a Societăţii Comerciale ''Solventul'' - S.A. Timişoara, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 391 din 3 mai 2004

publicat in M.Of. 485 din 31-mai-2004

Rectificare din 2004 la temeiul Hotărârii Guvernului nr. 652/2004 pentru revocarea din funcţia de preşedinte al Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor şi de membru al Plenului acestuia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 402 din 5 mai 2004

publicat in M.Of. 485 din 31-mai-2004

Ordinul 764/2004 privind aplicarea unor măsuri financiare pentru agenţii economici de sub autoritatea Ministerului Economiei şi Comerţului

publicat in M.Of. 485 din 31-mai-2004