Rasfoire documente

Hotarirea 543/2004 privind elaborarea şi punerea în aplicare a planurilor şi programelor de gestionare a calităţii aerului

publicat in M.Of. 393 din 04-mai-2004

Metodologie din 2004 pentru delimitarea domeniului public al statului în zona costieră

publicat in M.Of. 393 din 04-mai-2004

Norma din 2004 FUNDAMENTALE pentru gospodărirea în siguranţă a deşeurilor radioactive

publicat in M.Of. 393 din 04-mai-2004

Norma din 2004 privind eliberarea de sub regimul de autorizare a materialelor rezultate din practici autorizate în domeniul nuclear

publicat in M.Of. 393 din 04-mai-2004

Hotarirea 572/2004 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Infrastructura conexă de pe teritoriul românesc a obiectivului «Pod peste fluviul Dunărea, la Calafat - Vidin»''

publicat in M.Of. 393 din 04-mai-2004

Ordinul 62/2004 pentru aprobarea Normelor privind eliberarea de sub regimul de autorizare a materialelor rezultate din practici autorizate în domeniul nuclear

publicat in M.Of. 393 din 04-mai-2004

Hotarirea 16/2004 privind contul de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli al Senatului pe anul 2003

publicat in M.Of. 393 din 04-mai-2004

Hotarirea 541/2004 privind unele măsuri pentru continuarea participării României la finalizarea lucrărilor de construire a Combinatului minier de îmbogăţire a minereurilor acide cu conţinut de fier de la Krivoi Rog din Ucraina

publicat in M.Of. 393 din 04-mai-2004

Hotarirea 546/2004 privind aprobarea Metodologiei pentru delimitarea domeniului public al statului în zona costieră

publicat in M.Of. 393 din 04-mai-2004

Ordinul 56/2004 privind aprobarea Normelor fundamentale pentru gospodărirea în siguranţă a deşeurilor radioactive

publicat in M.Of. 393 din 04-mai-2004