Rasfoire documente

Hotarirea 236/2004 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 88/2003 privind echipamentele radio şi echipamentele terminale de telecomunicaţii şi recunoaşterea mutuală a conformităţii acestora

publicat in M.Of. 191 din 04-mar-2004

Hotarirea 233/2004 privind declararea ca abrogate a unor acte normative

publicat in M.Of. 191 din 04-mar-2004

Procedura din 2004 de evaluare a raportului de securitate privind activităţile care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase

publicat in M.Of. 191 din 04-mar-2004

Statut din 2004 al Societăţii Comerciale ''Fabrica de Arme Cugir'' - S.A.

publicat in M.Of. 191 din 04-mar-2004

Ordinul 280/2004 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de servicii specifice efectuate de către Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV

publicat in M.Of. 191 din 04-mar-2004

Hotarirea 230/2004 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale ''Fabrica de Arme Cugir'' - S.A. prin reorganizarea prin divizare parţială a Societăţii Comerciale ''Uzina Mecanică Cugir'' - S.A., filială a Companiei Naţionale ''Romarm'' - S.A.

publicat in M.Of. 191 din 04-mar-2004

Decizia 2/2004 privind încetarea concesiunii activităţilor miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Adjud

publicat in M.Of. 191 din 04-mar-2004

Ordinul 142/2004 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a raportului de securitate privind activităţile care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase

publicat in M.Of. 191 din 04-mar-2004