Rasfoire documente

Decretul 82/2004 pentru numirea unor judecători la Curtea Supremă de Justiţie

publicat in M.Of. 177 din 02-mar-2004

Decretul 80/2004 pentru trecerea în rezervă a unui general maior din Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 177 din 02-mar-2004

Hotarirea 229/2004 pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucureşti la 23 aprilie 2003 şi la 10 iulie 2003 şi, respectiv, la Tokyo la 1 mai 2003 şi 16 septembrie 2003 între Guvernul României şi Banca Japoneză pentru Cooperare Internaţională la Acordul de împrumut dintre România şi Fondul pentru Cooperare Economică Internaţională - Japonia privind Proiectul de reabilitare a drumurilor, semnat la Tokyo la 27 februarie 1998

publicat in M.Of. 177 din 02-mar-2004

Hotarirea 231/2004 privind aprobarea prealabilă, în vederea recunoaşterii prin hotărâre judecătorească, a organizaţiei neguvernamentale ''International Council on Alcohol and Addictions''

publicat in M.Of. 177 din 02-mar-2004

Hotarirea 232/2004 pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 14 octombrie 2003 şi la Paris la 6 noiembrie 2003 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei, semnat la Paris la 4 iunie 1998

publicat in M.Of. 177 din 02-mar-2004

Hotarirea 235/2004 privind transmiterea unor imobile, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor, pentru Mănăstirea Sfintei Cruci - Oradea, judeţul Bihor

publicat in M.Of. 177 din 02-mar-2004

Hotarirea 237/2004 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Caransebeş şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Caransebeş

publicat in M.Of. 177 din 02-mar-2004

Hotarirea 238/2004 privind transmiterea unor imobile, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor

publicat in M.Of. 177 din 02-mar-2004

Ordinul 70/2004 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2004 ale Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - I.C.I. Bucureşti şi Institutului Naţional de Studii şi Cercetări pentru Comunicaţii - I.N.S.C.C. Bucureşti

publicat in M.Of. 177 din 02-mar-2004