Rasfoire documente

Hotarirea 82/2004 privind acordarea unor ajutoare financiare

publicat in M.Of. 115 din 09-feb-2004

Decizia 438/2003 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4, art. 10 alin. 1, 3 şi 5 şi art. 17 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, republicată

publicat in M.Of. 115 din 09-feb-2004

Decizia 475/2003 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 208/2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării si a dispoziţiilor art. 471 din Legea nr. 137/2002

publicat in M.Of. 115 din 09-feb-2004

Decizia 12/2004 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 din Legea nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privaţi pentru înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii

publicat in M.Of. 115 din 09-feb-2004

Decizia 33/2004 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (11) teza a doua şi art. 12 alin. (1) teza a doua din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2001 privind soluţionarea contestaţiilor împotriva măsurilor dispuse prin actele de control sau de impunere întocmite de organele Ministerului Finanţelor Publice, aprobată si modificată prin Legea nr. 506/2001

publicat in M.Of. 115 din 09-feb-2004

Hotarirea 81/2004 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

publicat in M.Of. 115 din 09-feb-2004

Rectificare din 2004 la anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.413/2003 privind transmiterea unui imobil în domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 887 din 12 decembrie 2003

publicat in M.Of. 115 din 09-feb-2004