Rasfoire documente

Hotarirea 1804/2004 privind transmiterea unor imobile din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiilor Miercurea-Ciuc, judeţul Harghita, şi Târgovişte, judeţul Dâmboviţa, şi în administrarea consiliilor locale ale acestora

publicat in M.Of. 1093 din 24-noi-2004

Hotarirea 1809/2004 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 1093 din 24-noi-2004

Ordinul 1076/2004 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 84/91/2002 pentru aprobarea Normelor privind contaminanţii din alimente, cu modificările şi completările ulterioare

publicat in M.Of. 1093 din 24-noi-2004

Ordinul 1403/2004 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 172/113/2004 pentru aprobarea derulării programelor şi subprogramelor de sănătate finanţate din bugetul de stat şi din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate în anul 2004

publicat in M.Of. 1093 din 24-noi-2004

Ordinul 1457/2004 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 39/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă

publicat in M.Of. 1093 din 24-noi-2004

Ordinul 640/2004 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 84/91/2002 pentru aprobarea Normelor privind contaminanţii din alimente, cu modificările şi completările ulterioare

publicat in M.Of. 1093 din 24-noi-2004

Ordinul 553/2004 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 172/113/2004 pentru aprobarea derulării programelor şi subprogramelor de sănătate finanţate din bugetul de stat şi din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate în anul 2004

publicat in M.Of. 1093 din 24-noi-2004