Rasfoire documente

Hotarirea 23/2004 privind numirea unui membru al Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor

publicat in M.Of. 1072 din 18-noi-2004

Legea 424/2004 privind ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Fondul Naţiunilor Unite pentru Populaţie pentru aplicarea mutatis mutandis a Acordului dintre Guvernul României şi Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 23 ianuarie 1991, activităţilor şi personalului Fondului Naţiunilor Unite pentru Populaţie din România, convenit prin schimb de scrisori semnate la New York la 5 mai 2003 si la Bucureşti la 13 noiembrie 2003

publicat in M.Of. 1072 din 18-noi-2004

Decretul 804/2004 pentru promulgarea Legii privind ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Fondul Naţiunilor Unite pentru Populaţie pentru aplicarea mutatis mutandis a Acordului dintre Guvernul României şi Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 23 ianuarie 1991, activităţilor şi personalului Fondului Naţiunilor Unite pentru Populaţie din România, convenit prin schimb de scrisori semnate la New York la 5 mai 2003 si la Bucureşti la 13 noiembrie 2003

publicat in M.Of. 1072 din 18-noi-2004

Decretul 826/2004 privind conferirea Semnului onorific În serviciul Patriei pentru maiştri militari şi subofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 1072 din 18-noi-2004

Decretul 827/2004 privind conferirea Semnului onorific În serviciul Patriei pentru ofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 1072 din 18-noi-2004

Hotarirea 21/2004 privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului nr. 15/2004

publicat in M.Of. 1072 din 18-noi-2004

Hotarirea 31/2004 cu privire la validarea unui mandat de deputat

publicat in M.Of. 1072 din 18-noi-2004

Ordinul 5266/2004 privind aprobarea Listei nominale suplimentare a beneficiarilor Legii nr. 269/2004, pentru anul 2004, rezultată în urma analizării contestaţiilor depuse de către solicitanţi

publicat in M.Of. 1072 din 18-noi-2004