Rasfoire documente

Norme Metodologice din 2003 de aplicare a Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale

publicat in M.Of. 96 din 17-feb-2003

Hotarirea 149/2003 privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.278/2002

publicat in M.Of. 96 din 17-feb-2003

Hotarirea 150/2003 privind contractarea de catre Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei a unui credit extern, garantat de catre Ministerul Finantelor Publice, necesar finantarii programului de reabilitare primara a drumurilor nationale

publicat in M.Of. 96 din 17-feb-2003

Hotarirea 156/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale

publicat in M.Of. 96 din 17-feb-2003

Ordinul 5/2003 privind instituirea procedurii de administrare speciala la Societatea Comerciala ''Carom - Agentie Prestari Servicii Asigurari'' - S.A. Bucuresti

publicat in M.Of. 96 din 17-feb-2003

Norma 1/2003 pentru modificarea si completarea Normelor Bancii Nationale a Romaniei nr. 10/2002 privind instrumentele financiare derivate

publicat in M.Of. 96 din 17-feb-2003